Vikdörr

Avsett att användas till vinterträdgårdar eller för att monteras direkt i fasad. Ett mycket funktionellt vikdörrsystem av hög kvalité. Systemet har isolerade profiler med bruten köldbrygga. Panorama möjliggör att du får en optimal öppningsyta. Vikfunktionen kan utföras utåt- eller inåtgående. Antalet dörrar och uppdelningen av partiet kan utformas på många olika sätt. Förutom vikfunktionen kan en separat gångdörr erhållas. DDA-75FD är avsett för 2- eller 3-glas med glastjocklek upp till 50mm. Totalt u-värde 1,1 W/m2K på hela konstruktionen.