GDPR lager - Det är tryggt att handla hos oss på BDF Service.

GDPR: Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av BDF Service används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom BDF Service sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

tillbaka