Årspremiär från VEKA PVC SlimLine - Ger mer dagsljus !

DPP-70 SlimLine

  • Smalare bågar och karm
  • Mer dagsljus jämfört med standard PVC fönster
  • Större glasyta

Målet med införande av systemet är att stärka konkurrenskraften och att möta marknadens förväntningar. 

I jämförelse med standard fönster i PVC kännetecknas de nya fönstren av större del av glas på fönstrets yta. Detta ger bättre dagsljusgenomsläpp och känsla av mer utrymme inomhus. När det gäller byggnader placerade på attraktiva ställen erbjuder det nya systemet maximal närhet till landskapet.