Fönster och dörrar med solskyddsglas, solstopp!

Fönster med solskyddsglas släpper in nästan lika mycket ljus som vanligt glas men stänger ute nästan två tredjedelar av den totala solvärmen( UV-strålning). Solskyddsglas kan både ge jämnare inomhustemperatur och minskat behovet av kylning på sommaren (AC). Solstopp 70/40 är det vanligaste glaset för solskydd, den är lämplig till villor och småhus. Dagsljustransmittans 70% (mycket liten förlust av dagsljus). Solvärmeinstrålning 40%.


tillbaka