Års premiär från VEKA PVC SlimLine - Gör mer dagsljus !

DPP-70 SlimLine

  • Smalare bogar och karm
  • Mer dagsljus gämfört med standard PVC fönster
  • Större andel glas av hela fönsterytan

Målet med införande av systemet är att stärka konkurrenskraften för DAKO:s erbjudande och att möta marknadens förväntningar. 

I jämförelse med standard fönster i PVC kännetecknas de nya fönstren av större del av glas på fönstrets yta. Detta ger bättre dagsljusgenomsläpp och känsla av mer utrymme inomhus. När det gäller byggnader placerade på attraktiva ställen erbjuder det nya systemet maximal närhet till landskapet.

www.dako.eu/se/pvc-fonster/#dpp-70sl