Montage och finsnickeri av alla typer fönster, dörrar, skjutpartier.

 

Vi är ett företag som är specialiserat på montering av fönster och dörrar.

I våra monteringstjänster ingår:

 

 • Hembesök för kontrollmätning.

 • Demontering av befintliga fönsteroch dörrar.

 • Montering av nya fönster ink.drevning eller fogning.

 • Finsnickeri av invändiga fönsterfoder och fönstersmyg.

 • Utvändig snickeri rund fönster och dörrar.

 • Montering av fönsterbleck.

 • Städning av arbetsplatsen.

 

Vi offererar montage av:

 • Fönster och dörrar

 • Skjutdörrar och altandörrar

 • Innerdörrar

 • Garageportar

 • markiser

 • persienner och rullgardiner