Ett halvmånsfönster med fina mellanglasspröjsar passar perfekt i Östra Hamngatans fina område.

Vi gjorde en liten öppning i en vägg och monterade in ett halvmånsfönster med fina mellanglasspröjsar. Kunden tyckte det passade perfekt i Östra Hamngatans fina område.

tillbaka