Garageportar industriportar

Garageportar

Industriportar

Våra högkvalité GARAGEPORTAR  från Wisniowski som är inbrotts och väder tåliga. Portarna är gjorda av lackerade stålplåtar som är tänkta att stoppa inbrottstjuvar och de olika väderförhållande vi har i Sverige, allt från höga temperaturer till Sveriges vinter kyla.

Det är företrädesvis valt grind till en hög standard, garanterad komfort och utmärkt värmeisolering.

Gjord med tanke på krävande kunder, kan du skapa innovativa och unika arkitekturer.
Garagerullportar är gjorda på ett sådant sätt att funktionaliteten och precisionen
kompletterar det övergripande komfort och minimalism.
 
Efter monteringen tar de inte mycket plats, är lätta att använda och underhålla. 
Takskjutpportar kombinerar tradition och modernitet, samt god kvalitet och rimliga priser.
De är oftast valda till ouppvärmd fristående garage. 
 
Takskjutportar 
Öppnas vertikalt uppåt, segment i taket - utförs på rullar av guiderna.
Det är en ergonomisk lösning som gör utrymmet inne i garaget så stort som möjligt och framför garaget
behöves inget extra utrymme för öppning och stängning av grindarna.
Kan manövreras manuellt eller automatiskt, i alla dessa fall enkelt och säkert.
Är väl skyddade - med enkla och tillförlitliga mekaniska system som säkerhets - lås och bult.
Sörj för god termisk och akustisk isolering, på grund av att de är gjorda av segment med en tjocklek på 40 mm
fyllda med poliuretan skum och kring planet monteras dörren till långsiktiga tätningssystem.
 

Segmentportar är den mest valda lösningen för garage.
Det är en varm port (portens värmeledeningskoefficient Uk = 1,04 [W/m2xK]) särskilt avsedd för uppvärmda garage. Panelhöjden kan vara 500mm eller 610mm. Panelen kännetecknas av utmärkt värmeisolering (värmegenomgångskoefficient U = 0,54 W/m2K).
En hög nivå för korrosionsskydd ger lämpligt valda beläggningar av zink- och aluminiumlegering som värmeappliceras på plåtytan genom nedsänkning. Panelens låga vikt ger en låg totalvikt på porten, vilket i sin tur underlättar dess dagliga hantering.

Egenskaper:

 • Den 40 mm tjocka panelen är fylld med freonfritt polyuretanskum belagt med förzinkad stålplåt 0,5mm.
 • Panelhöjden kan vara 500mm eller 610mm.
 • Porten rör sig längs vertikala ledskenor och horisontella ledskenor monterade i taket
 • Porten är tätad runt om hela konstruktionen.
 • Nedersta panelen är utrustad med en tätning som slutar tätt till golvet.
 • Tätning mellan övre panel och dörrbalk garanteras av en tätning som monteras till övre dörrbalken.
 • Panelernas utformning förhindrar att fingrarna kommer i kläm när porten är i rörelse.
 • Tillgängliga i manuellt eller automatiskt utförande.

För mer information ring eller maila till oss.

https://www.wisniowski.pl/se/

 

Slagportar och grindar / Fastighetsstängsel

 

Beteckning "Stängselsystem" betyder portar, grindar, segment samt monteringsdetaljer alltså alla nödvändiga delar för att hänga in område. Beställer du ett helt system då vinner du enhetligt utseende för hela stängslet. Du kan vara säker på att monteringen blir enkel. Dessutom kan du beställa hela stängslet från samma ställe, du slipper förspilla din tid och energi på att leta. BDF Service erbjuder kompletta stängselsystem som finns tillgängliga hos våra läverantorer.

VARFÖR CE-MÄRKE PÅ PORTEN GARANTERAR SÄKERHET?

CE-märket innebär en port som uppfyller europeisk standard EN 13241-1. Standarden ställer höga krav på alla porttillverkare gällande säkerhet för människor och gods. Lösningar som tillämpas i  vara portar som överlastströmbrytare, krocklist, signallampa, fotoceller, säkerhetslister garanterar portens säkra arbete. 

HUR SKA STÄNGSLET PLANERAS?

 Olika utförandevarianter:

 •  Segment, systemstolpar, port och grind tillverkade av stål
 •  Segment, port och grind tillverkade av stål monteras på murade stolpar
 •  Segment och systemstolpar monterade på murad sockel

 Val av segmentbredd längst samma strecka:

 •  Sidan består av segment med samma bred som är "måttilverkade"
 •  Sidan består av typsegment och sista element tillverkas enligt mått

 Lösningar för lutande mark:

 •  Segment bildar en trappa
 •  Vinklade segment

Infartsport:

Skjutport utgör en universallösning för infarten. Bladet tar ingen plats i portöppningen, det skjuts på stängslets utsidan, tar inte i marken.
Det finns möjlighet att öppna porten i två riktningar V och H
Tvåbladig port går att montera överallt där finnsdet tillräckligt med plats för att för att fritt slå upp bladen.
Grinden bör garantera obehindrat ingång in till fastigheten.
Den kan öppnas i valfri riktning.
Brevlåda bör vara placerad i närheten till grinden. Monterad på ett segment smälter med hela stängslet.
Soptunnornas placering kan enkelt lösas genom att bygga en altan, mur eller inhänge med ytterligare grindar och segment.
Om på den planerade sträckan för stängslet finns träd, buskar, stolpar, elskåp osv då måste de kringgås på ett passande sätt
Om vi är tvungna att säkerställa bekväm tillgång till medier som finns på olika platser inom område då kan extra grindar eller portar uttnyttjas.
 

ROSTSKYDD SOM HÅLLER I FLERA ÅR

Alla delar som ingår i fastighetsstängsel behandlas på det bästa sättet för att skydda mot rost som förzinkning och pulverlackering. Zinklager fås genom att doppa först kemiskt rengjord konstruktion i flytande zinkbad, det skyddar  stängsln mot rostangrepp under flera år.

EFFEKTIVT SKYDD

Varmförzinkning är en effektiv och ekonomisk teknik både i tillverkningsprocessen och under användningen. Varmförzinkade stängsel  kräver ingen extra ytbehandling under flera år. Under användningsperioden finns det inget behov av att ytterligare rostskydda  delarna med dyra rostskyddsmedel som det är i fallet med andra, traditionella stängsel. Förzinkadt stål kan återvinnas och skräpar inte ner eller belastar miljön.

SYSTEM DUPLEX - DUBBELT SKYDD

Kombination av egenskaper som varmförzinkning och pulverlackering har i DUPLEX system en förlängd användningstid för stängsel. Hela tiden, oberoende på väder, kan vi vara säkra att fastighetsstängsel kommer att se snyggt ut. Användning av RAL-färgpalett ger möjlighet att välja rätt färg på skyddslager av polyester.

BEPRÖVADE UNDER ALLA FÖRHÅLLANDE

WISNIOWSKIS förzinkningsprocess motsvarar europeisk standard SS-EN ISO 1461 som garanterar rätt kvalitet på förzinkade produkter. Zinklager är motståndskraftig mot så väl höga som låga temperaturer samt UV-strålning och tack vare sådana egenskaper garanterar mest gynsammt rostskydd för stålytor.