Träfönster och altandörrar

Vi är en erfaren leverantör av DAKO PVC-fönster, men vi är även kända för vår hantverkstradition av träfönster. 
Tack vare vår enorma variation är fönster ett uppskattat val för byggare och projektledare för nybyggnationer 
– vi kan i princip leverera alla typer av fönster.
 
Trä / Träaluminium fönster och dörrar
Det är stor skillnad på träfönster och träfönster. Vilket material man använder och tillverkningsteknik man använder har stor inverkan
på det slutgiltiga resultatet: hur länge fönstret håller, vilket energivärde det har och inte minst hur snyggt det är.
 
På BDF Service vet vi att våra fönstertillverkare inte tar några genvägar i någon del av tillverkningen,
resultatet är hållbara, snygga och väldigt energi effektiva träfönster.