Takfönster och takluckor.

Nya takfönster utgör husets visitkort.

Vanliga typer av takfönster
 
Takfönster kommer i olika varianter och utföranden.
Dessutom finns det många valmöjligheter för en given typ av takfönster, till exempel storlek, placering och lutning. 
Några av de vanligaste typerna av takfönster är:
 
Takkupa/takkupol
Som hörs på namnet handlar detta om en glaskupol som är välvd till formen, ibland kan den också vara "pyramidformad". 
Passar på plan yta eller med mycket liten lutning. 
Släpper dock inte in lika mycket ljus som ett mer snedlutande takfönster. En takkupol kan vara fast eller öppningsbar
och det finns flera modeller som är olika isolerande.
 
Takfönster "pivå"
Ett pivåfönster (från engelskans "pivot", "svänga" eller "pivotera") är fäst i sidorna till din karm och öppnas och stängs
genom att fönstret roterar på detta fäste. 
Pivåtakfönster är ofta svängbara i 180 grader.
Överhängt takfönster (topphängt)
Denna typ hänger i överkant och öppnas således utåt med överkanten fäst i karmen.
 
Kombinerat takfönster
Idag är det relativt vanligt med modeller av takfönster som kombinerar både pivå och överhängt/topphängt.
 
Energisnåla takfönster
Egentligen inte en egen typ av takfönster utan syftar mer på fönstrets energi- och värmeisolerands egenskaper.
beroende på var takfönstret finns och vad det behöver "klara av" kan man välja allt från extremt energisnåla fönster 
till lite enklare modeller som mer "bara" är enkelt glas.