P-märkning, 100% svensk standard !

I samarbete med SP Instytut har vi utvecklat ett komplett sortiment dörrar och fönster anpassade till svensk standard och svensk byggtradition som ofatas i boverkets byggregler (BBR). 

För inåtgående fönster, in- och utåtgående fönsterdörrar samt fasta fönster av PVC-profiler enligt ”Beskrivning av PVC-fönster godkända för P-märkning”, fönster för användning i väggar och fasader i byggnader daterad 2016-07-15. Certifikat SC0585-16  "SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut"

Våra fönster finns som klassiska sidohängda eller moderna vridfönster och har karmmått som passar i nordiska huskonstruktioner. Monteringen sker med svenska standardfönsterbleck och karmskruv, som varje snickare känner sig bekväm med. För dig som husägare innebär det problemfritt fönsterbyte.