Fönster och dörrar med solskyddsglas, solstop !

Fönster med solskyddsglas släpper in nästan lika mycket ljus som vanligt glas men stänger ute nästan två tredjedelar av den totala solvärmen( UV-strolning). Solskyddsglas kan både ge ett jämnare inomhustemperatur och minska behovet av kylning (AC). Solstop 70/40. Det vanligaste glaset för solskydd, lämpligt till villor och småhus. Dagsljustransmittans 70% (mycket liten förlust av dagsljus). Solvärmeinstrålning 40%.